Meer belovender dan u denkt

Uw punten

Punten   verdienen   door  geschikte profielen    aan    te    trekken    door

online  mond  tot  mond  uitnodigingen 

 

Eenvoudig    verdienmodel   voor    iedere gebruiker.

 

Meer   uitnodigingen   zijn   meer  punten

 

Meer punten betekent meer € verdienen

 

Uw Zichtbaarheid

Onbeperkte groei door extra zichtbaarheid

 

Alle app gebruikers zien uw job-kansen

 

Klanten  van  andere  deelnemende

winkels/bedrijven zien uw job-kansen

 

 

 

100%  Privacy

100 % GDPR proof.

 

Anoniem profiel van alle kandidaten.

 

De  anonimiteit wordt op vraag van

de kandidaat opgeheven wanneer u

een  fysiek  persoonlijk  gesprek  wil

aangaan 

 

De gegevens zijn ook dan enkel

zichtbaar voor u

 

Geen   gebruik  van  data   voor andere

doeleinden dan waarvoor de gebruiker

zich heeft geregistreerd.

Stoppen/Starten wanneer u wil

De kandidaat

 

Uischrijven wanneer u wil

 

Bij uitschrijven verwijdering van alle data.

 

Her-inschrijven wanneer u wil.

 

De bedrijfseigenaar

 

Tijdelijk   on - hold   zetten   mogelijk

        (tot max 3 maand per jaar)

 

Na  hervatting  loopt  de  resterende

duurtijd van uw jaar gewoon verder.

 

Stopt automatisch na 1 jaar

 

Gokei en de GDPR

 

Uitschrijven = volledig weg

 

Uitgebreider dan u had durven dromen

Als bedrijf

 

Kandidaten aantrekken

 

Personeel werven vast/uitzend (uniek uitzend-systeem)

 

Publiciteit door zichtbaarheid via verschillende ingangen

 

Via andere deelnemende winkels/ketens/bedrijven

 

Via klanten van andere deelnemende winkels/ketens/bedrijven

 

Via alle app-gebruikers

 

Via Plug-in op 10 externe websites

 

Inherent verdien-model

 

Als particulier

 

100% ANONIEM = 100% GDPR-proof

 

Een baan vinden vast/uitzend

 

Uitzend-arbeid met uniek uitzend-systeem

 

Projectmatige opdrachten uitvoeren

 

Korte opdrachten uitvoeren

 

Meedenken en meewerken aan de interne uitbouw van Gokei

 

Oplossingen door de community aangereikt bij alle problemen

gerelateerd aan werken, wonen, leren en groeien

 

Inherent verdien-model

 

Sale!

Pakket Groei-Magneet

€ 543,00 € 299,00
Sale!

Pakket Groei-Magneet

€ 543,00 € 299,00
  1. 1 jaar gebruik van het platform, all features
  2. Winkel/bedrijfs-portaal/account
  3. NFC-Sticker en/of plug-in (indien gewenst)
  4. Slechts €25 per maand (ex Btw)(jaarlijkse afrekening voor het 1ste jaar)
  5. Omzet-deelname (Een motiverend verdien-model) 
  6. +Bonus (Gratis een mooie publiciteit-strook op onze website(s))
  7. Coaching en ondersteuning 
  8. €650 per indienstneming van een kandidaat

Super  Super Groei-Magneet 

Wil u tevens gebruik maken om op min 10 drukbezochte externe websites te staan

 

Deze 10 websites worden voor u geselecteerd, in functie van uw uitbouw en uw strategie die we besproken hebben 

 

Dit zijn bestaande, niet-concurrentiële, druk-bezochte websites waar u met een banner komt op te staan

 

De website-eigenaar is complementair aan uw bedrijf en heeft een zelfde doelgroep als die u ook wil aantrekken

 

De banner wordt op de websites geplaatst via een Plug-in

 

Nog meer voordelen 

 

U staat ook nog eens samen met andere winkeluitbaters of dienstverleners, die eenzelfde doelgroep nastreven, op die dubbele banner.

 

Gevolg: Nogmaals 3 x meer in het zicht komen van extra nieuwe kandidaten

 

Alles van Pakket Groei-Magneet met Bonus + Plug-in op 10 externe websites

€675 (ex Btw)

neem contact via onderstaand invulformulier met bericht-vermelding "Pakket Super Super Groei-Magneet"

 
 

Staat u er ook voor open om op uw eigen website een plug-in voor andere, voor u complementaire ondernemers, ter beschikking te stellen?

Voordeel van het plaatsen van een Plug-in op eigen website

 

Maximum vergoeding per jaar € 360 (€ 1,25 per gebruiker per maand - max 24 gebruikers) 

 

Gebruik dan onderstaand invulformulier of mail of bel ons rechtstreeks via

 

gokei2019@gmail.com 

 

0031 (0)6 34 077 366 

Met wie wil u graag dat we contact nemen of schrijf u in